Google-hakukoneoptimointi

Jotta kotisivu löytyisi potentiaalisille asiakkaille, se täytyy optimoida hakukoneille suotuisaksi. Prosessi aloitetaan miettimällä avainsanat sivustolle, apuna tähän voi käyttää Google AdWords -avainsanatyökalua. Avainsanat ovat siis niitä sanoja, joilla mahdollinen asiakas lähtee etsimään sivustoa Googlesta. Kannattaa siis miettiä sanoja mahdollisimman laajasti, muttei monimutkaisesti. Käytetyimmät avainsanat ovat yleensä hyvin selkeitä ja yksinkertaisia.Avainsanojen löydyttyä, lähdetään muokkaamaan sivustoja avainsanoille toimivaan muotoon. Tämä tarkoittaa sisällön uudelleen kirjoittamista, sekä title- että meta-tagien suunittelua uudelleen. Kilpailijoiden sivuja kannattaa myös analysoida, ja mitata kävijöiden kiinnostuksen kohteita sivustoilla. Sisällön asettelulla, linkityksillä, ja HTML-rakenteella, pystytään vaikuttamaan sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Kun tarvittavat muutokset on tehty, aloitetaan saavutettujen tulosten ja sijoitusten mittaus. Tähän löytyy työkaluna muun muassa Google Analytics, jonka avulla saadaan selville, mitkä asiat ovat todella tuottavia ja keskeisiä sivustolle. Tulosten pohjalta tehdään tarvittavat muutokset.Sivuston optimoinnilla voidaan saavuttaa huomattavia myynnillisiä tuloksia. Nykypäivän yrityksen, kannattaakin satsata markkinointirahansa ennemmin laadukkaasti tehtyyn kotisivuoptimointiin, kuin printtimainontaan ja kylmäsoittoihin. Kotisivujen optimoinnin tueksi, kannattaa panostaa vielä Google Adwords –mainontaan, jolloin kotisivujen optimoinnilla saavutetaan maksimaalinen hyöty. Adwords-kampanja tulee valmistella huolellisesti, sillä mitä tarkemmat ja toimivammat hakusanat olet valinnut, sitä enemmän haluttuja kävijöitä sivustolle tulee.

Miss Hilda Lemke II