Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla pyritään lisäämään verkkopalvelun toimivuutta, mikä pitkällä tähtäimellä säästää kustannuksia ja lisää tuottavuutta. Konversio-optimoinnilla ei pyritä kasvattamaan verkkosivujen kävijämäärää, vaan lisäämään myyntiä. Tämä on yksi kasvavista osa-alueista hakukoneoptimoinnin ja ad-wordsin rinnalla, joten yrittäjän kannattaa kiinnittää siihen erityistä huomiota.Optimointi kasvattaa myyntiä ja sillä muokataan asiakaskokemuksesta asiakasta miellyttävä. Optimointitapoja on useita, kuten esimerkiksi yrityksen verkkosivujen selkeyttäminen, jotta potentiaalinen asiakas pystyy navigoimaan nopeammin ja helpommin haluttuun päämäärään. Verkkosivujen parantaminen tarjoaa asiakkaalle hyödyllisen ja paljon tietoa sisältävän käyttökokemuksen. Parannettaessa hakukonenäkyvyyttä on myös pyrittävä pitämään asiakas kiinnostuneena ja ohjata heitä eteenpäin yrityksen toivomiin tilaisuuksiin.Tässä tulee esiin konversio-optimointi, joka pitää sisällään verkkosivun analytiikkaa, käytettävyyden kehittämistä, sekä myyvän sisällön tuottamista. Näillä pyritään saamaan vierailijoiden kiinnostus heräämään, sekä hankkimaan lisää tilauksia ja saamaan potentiaaliset asiakkaat suorittamaan tilauksensa loppuun keskeyttämättä ostotapahtumaa. Tämä on erittäin tärkeää esimerkiksi verkkomyymälöille, jotka tarvitsevat jokaisen mahdollisen tilauksen loppuun suorittamisen. Verkkomyymälä, jossa on runsaasti kävijöitä, mutta huonosti ostotapahtumia, ei ole onnistunut konversio-optimoinnissa ja tarvitsee verkkosivujen muokkausta. Tällaisessa tilanteessa onkin hyvä testata sivuja ja kehittää uusia tapoja saada asiakkaat pysymään sivuilla ostavina asiakkaina. Konversio-optimointiin panostaminen kasvattaa todistetusti selkeästi ostotapahtumia.

Miss Hilda Lemke II